Изберете страница
Безплатно поставяне на силанти 2016

Безплатно поставяне на силанти 2016

Скъпи родители, в момента тече кампанията за Национална профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 год, в рамките на която ще се поставят безплатни силанти на деца от 5-8 год.възраст. Звъннете и запазете час за Вашето дете на тел. 0884 148282 и 0725 66550....
История на силанизирането

История на силанизирането

Най-разпространеният и най-рано развиващ се кариес е фисурния (в браздите) и е проблем, който изисква специални профилактични мерки. Първото съобщение за запълване на браздите на зъбите е на Уилсън от 1895 год. За пръв път Хият в 1923 год. докладва за техника,...
Кариесогенна ли е наистина захарта?

Кариесогенна ли е наистина захарта?

Кариесогенното влияние на захарта е широко проучено. От различните изследвания и становища ще бъдат отбелязани само по-важните, които са показателни за хранителната профилактика. Захарта оказва локално и общо влияние. Локалното влияние се обяснява с факта, че...
Флуорна профилактика на зъбния кариес

Флуорна профилактика на зъбния кариес

Прилагането на флуориди, местно или общо, е най-ефективната в настоящия момент форма на профилактика на зъбния кариес. Тя трябва да заема съществено място в комплексните профилактични програми. Ефектът на този микроелемент е един от добре аргументираните и...
Запазете час!