Изберете страница

Д-р Богомил Кьосев

LRM_20200808_105356 (1)

Завършил дентална медицина във ФДМ – София през 2020г

Проявява интерес към естетичните възстановявания в денталната медицина и оралната хирургия.

Езици:

Английски – свободно писмено и говоримо владее.

Запазете час!