Изберете страница

УДЪЛЖАВАНЕ НА КЛИНИЧНАТА КОРОНА

 

УДЪЛЖАВАНЕ НА КЛИНИЧНАТА КОРОНА

 

 

Функционално удължаване на клиничната корона

Дълбоко счупените зъби имат нужда от определено количество естествен зъб над венеца, за да се постигнат задоволителни и дълго издържащи възстановявания. Функционалното удължаване на короната включва отварянето на малко ламбо на венеца и моделирането на малко количество меки и твърди тъкани. По този начин се открива ръба на счупения зъб и има възможност да се постави възстановяване (пломба, корона, инлей и пр.). Подготовката на зъба за корона може да се направи две до три седмици след хирургията.количка за кукли

Естетично удължаване на клиничната корона

Естетичното удлъжаване на клиничната корона се използва за лечение на гингивална усмивка или с цел да се увеличи дължината на къси предни зъби. В някои случаи, това може да се направи чрез гингивектомия, която може да се извърши и чрез меко-тъканен диоден лазер. Чрез него може да се промени много бързо външния вид на зъбите Ви и венците Ви.
В други случаи обаче се касае за по-комплексен проблем и се налага и пластика на подлежащата кост. В повечето случаи където има гингивална усмивка можем да постигнем предвидим резултат само чрез преместване на цялата биологична ширина апикално. Това включва отварянето на ламбо в пълна дебелина и моделиране на костта.

Обърнете се към нас за консултация!

Запазете час!