Изберете страница

ЗАЩО ДА СЪХРАНИМ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ МЛЕЧЕН ЗЪБ?

Защо стволови клетки?

Наричат ги ”резервните части“ на нашия организъм- благодарение на стволовите клетките растем,развиваме се и се възстановяваме след болест. Стволовите клетки могат да се самовъзпроизвеждат и при нужда да се превръщат в различни видове специализирани клетки.
Медицината отдавна разчита на целебния им ефект при десетки животозастрашаващи заболявание и непрекъснато търси нови техни приложения.

Защо да се съхраняват?

Замразени и съхранявани при ултра ниски температури,стволовите клетки запазват жизнеността и лечебния си потенциал с години.Така те могат да са незабавно на разположение при нужда.

Какви стволови клетки има в зъбчето?

В сърцевина на млечния зъб (т.нар. пулпа) има мезенхимни и стволови клетки – от тях произлизат клетките, изграждащи костите и хрущялите, вътрешните органи като сърце, бъбрек, черен дроб.  За разлика от хемопоетичните клетки, получавани от кръв от пъпна връв или костен мозък, мезенхимните стволови клетки не носят риск от отхвърляне поради тъканна несъвместимост и те са  потенциално подходящи не само за детето, но и за всеки негов родственик. Днес мезенхимните стволови клетки са обект на стотици клинични изследвания за нови видове лечние на различни тежки заболявания.

КАК ДА СЪХРАНИМ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ МЛЕЧЕН ЗЪБ?

Кога е точният момент?

По всяко време в периода на смяна на млечните зъби – между 5 и 12 години. Детето трябва да е здраво, а зъбчето само леко разклатено.

Кои зъбчета са подходящи?

Подходящи за извличане са всички здрави млечни зъби без кариеси и със запазена пулпа.

В екипа на Дентален център Биодент има сертифицирани лекари по дентална медицина за извършване на процедурата по извличане на стволови клетки от млечен зъб.

Статията изготви Д-р Веселинов

Биодент
Биодент

Запазете час!