Изберете страница

В периода на османското робство стоматологичната помощ у нас се намирала в ръцете на бръснари и емпирици, които при амбулаторни условия са вършели само екстракции.

Преди освобождението на български не съществува никаква книга, която самостоятелно да разглежда въпросите за болестите и лечението на зъбите. Откъслечни сведения за устройството на зъбите се среща само в „Рибен буквар“ на Петър Берон.

През 1870 год. Васил Беров в издадената от него книга „Човекът и животните“, дава данни относно анатомията и патологията на зъбите.

През 1875 год. И.Богоров в брошурата „Селски лекар“ дава сведения как да се уталожи зъбната болка. През 1888 год. Серафимов, Попов и други автори издават популярни книги, с които запознават широк кръг от читатели с профилактиката на стоматологичните заболявания.

1896 год. е рождената дата на първото българско зъболекарско списание „Зъболекарски сборник“.

Първите наши стоматолози са предимно възпитаници на руската школа. В България специално подготвени зъболекари идват едва в 1894 год. и само след 10 год. тези кадри се обединяват в професионална организация. Няколко пъти е поставян въпросът за откриване на стоматологичен факултет, без да бъде доведен докрай поради липсата на виждане относно нуждите от стоматологична помощ.

В годините преди Втората световна война прогресивно настроените зъболекари организират системна борба срещу трудните условия, при които се работи, искат широко обществено осигуряване със стоматологична помощ, грижа за подрастващото поколение.плюшени играчки

След 1944 год. Министерството на здравеопазването поставя стоматологичната помощ като специализирана медицинска помощ. Стоматологичният отдел при Медицинския факултет прераства в Стоматологичен факултет. Списание „Зъболекарски преглед“ прераства в списание „Стоматология„.

През 1951 год. за преките нужди на стоматологичната помощ е бил създаден Научно-изследователски стоматологичен институт, който в продължение на 20 години е помагал значително за укрепването на стоматологичната мрежа у нас.

Биодент
Биодент

Запазете час!