Изберете страница

Последни проучвания показват връзка между небалансираната чревна флора и наличието на хронични възпалителни заболявания. 70 % от имунната система пребивава в гастро-интестиналния тракт. Тези, които имат микробиома с висока популация от увреждащи бактериални патогени и по-малко бактериално разнообразие са по-предразпложени да развият системни състояния като дентални заболявания. Пациенти, които имат активно пародонтално заболяване са дори под по-голям риск от развитие или трудно контролиране на други възпалителни състояния като диабет, сърдечно-съдови заболявания и автоимунни състояния.

Как могат да бъдат използвани пробиотиците за лечение на пародонталните заболявания?

Пробиотиците се използват успешно за намаляване на акумуацията на плаката, за лечение на халитозис, подобряване на дълбочината на джоба и променя колонизацията на анаеробни бактерии.

Как работят?

Доказано е, че пробиотиците могат да подобрят имунитета когато се използват както системно, така и локално.

Пробиотиците могат да подтиснат растежа на увреждащите бактериални патогени чрез взаймодействието си с гостоприемника, както и с други бактерии в устната кухина. В борба за място и за създаването на естествени бипродукти, пробиотиците могат да подтиснат растежа на патогенни бактерии докато създават противо-възпалителен ефект.електронен фиш за винетка

Пробиотици и пародонтална терапия

Streptococcus oralis и Streptococcus uberis са два щама на пробиотици, които са асоцирани с пародонтално здраве. Доказано е лабораторно, че те подтискат патологичния растеж. Пациенти, които нямат тези два щама е по – вероятно да имат клинични симптоми на пародонтално заболяване.

Lactobacillus helveticus стимулира образуването на кост и може да бъде полезен за пациенти провеждащи пародонтална терапия.

Пациенти, които са лекувани с пародонтални превръзки, съдържащи пробиотика Lactobacillus casei показват удължена ремисия след проведено лечение.e vinetka


Проучванията показват значителното влияние, което имат пробиотиците върху оралното и цялостното здраве на пациента и трябва да се обмисли тяхното използване в допълнение към традиционното лечение и превенция на много заболявания. За разлика от антибиотиците, пробиотиците елиминират възможността от резистентност поради факта, че те естествено пребивават в микрофлората на човешкото тяло и се адаптират да го защитават. Модерните технологии дават възможността за създаването на пробиотици, третиращи голямо разнообразие от медицински и дентални състояния.

Д-р Силвия Петкова
Д-р Силвия Петкова

Д-р Силвия Петкова е млад и амбициозен специалист, завършила факултета по дентална медицина в град София през 2013 г., а 2015 г. придобива магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.
Нейните интереси и развитие са в областта на Пародонтологията и заболяванията на оралната лигавица, за което придобива специалност през 2018 г.
Паралелно с обучението си Петкова посещава множество лекции, практически курсове и конгреси, чрез които непрестанно обогатява знанията си и самата тя взима активно участие на някои от тях със свои публикации.

Запазете час!