Изберете страница

Преждевременната загуба на млечни зъби също може да бъде причина за зъбно-челюстни деформации. Тя може да се дължи на различни причини – кариес, травми и др. Независимо от това видът на зъбно-челюстната деформация и степента на изразеност зависи от няколко фактора.
Първият важен и основен фактор е времето, когато е настъпила загубата на млечния зъб. От значение е и времето на загуба на втория млечен молар / 5-ти млечен зъб /. Той може да бъде изваден много преди пробива на първия постоянен молар, непосредствено преди или много след това. В първия случай при съвсем ранна загуба на млечния зъб деформацията ще бъде много по-голяма.
Вторият важен и основен фактор е броят на загубените зъби. При загуба на един-единствен зъб може да се очаква по-малка, а даже понякога липса на деформация. При загуба обаче на по-голяма група зъби винаги се наблюдава по-голяма деформация. ветеринарна клиника
Видът на деформацията зависи и от мястото и видът на загубените зъби. При липса на фронталните зъби могат да се наблюдават едни деформации, при липса на страничните – други.
Преждевременната загуба на зъби води преди всичко до скъсяване на зъбната дъга и челюстта от съответната страна. Като последствие се наблюдава едностранна асиметрия в размера на челюстта. Тази асиметрия и скъсяването на челюстите е резултат на преместването напред / медиализиране / на зъбите зад липсващия зъб.  Преместването на зъбите може да бъде толкова голяма, че напълно да затвори получената празнина и преместените зъби да опрат в предностоящия. Като последствие винаги се наблюдават промени в нормалната оклузия. Пълното или частично затваряне на мястото на липсващия зъб неминуемо ще доведе и до смущение в пробива на постоянните зъби.
Преждевременната загуба на млечни зъби независимо дали са фронтални или старнични в повечето случаи се придружава от вертикални изменения в съзъбието, т.е. във височината. Поради липса на срещуположен зъб настъпва прорастване /удължаване/ на зъбите срещу преждевременно изгубения млечен зъб.
Ако настъпи преждевременна загуба на млечен зъб не се колебайте, а посетете лекуващия Ви лекар по дентална медицина. Той ще прецени дали е необходимо предприемане на профилактични мерки – като поставяне на местопазител напр. или не.crypto365

Биодент
Биодент

Запазете час!