Изберете страница

Пародонталните заболявания обикновено се развиват скрито и може да отнеме години, за да се диагностицира пародонтит. Причината е, че досега фокусът винаги е върху степента на деструкция (разрушение) – дълбочина на сондиране на пародонталните джобове, кървене при сондиране от пародонтални джобове.

Появата на пародонтит може да бъде ефективно избегната чрез прилагането на подходящи превантивни мерки. Ако бъде разпознат навреме, подходящата стратегия за предотвратяване може да спре прогресията на заболяването и процеса на разпад на колагена в ранен стадий, позволявайки на тъканта да се възстанови и намалявайки натоварването на имунната система.

ParoSafe

PerioSafe е ензимен тест за превенция и ранна диагностика на заболяванията на венците – гингивит или загуба на пародонтални тъкани – пародонтит, периимплантит. Тестът дава възможност да се открие заболяването още преди да може да бъде диагностицирано при клиничен преглед.

Какво ни казва тестът PerioSafe?

  • Кой има нужда от лечение;
  • Каква е степента на разрушаване на колагена, водеща до пародонтит и периимплантит;
  • Следене на лечение и проследяване на резултатите.

Какви тестове PerioSafe има?

  • PerioSafe – основен скрининг тест. Изследва се цялата устна кухина
  • ImplantSafe – тест за пациента след поставяне на имплант. Целта е ранна превенция на периимплантит. Прилага се чрез тестване само с една лента за взимане на проба от гингивалния джоб на поставения имплант.
  • Pool Test – прилага се чрез тестване с 2 до 4 ленти за вземане на проба от гингивалния джоб на един зъб или имплант или сегмент от такива.

Какво е aMMP-8?

aMMP-8 е обективен биомаркер за пародонтит и периимплантит. Биомаркерите показват клиничните развития, пред да станат “видими”. В хуманната медицина използването на биомаркерите като глюкоза, холесеторл, HDL и LDL холестерол и HbA1 за ранно откриване и контрол на терапията е стандартно. Това дава възможонст за по-добра оценка на рисковете, прогнозиране на развитието и оптимизиране на терапията. aMMP-8 предлага тези възможности за денталната медицина. Методите на пародонталната сонда и рентгенови снимки са методи, които документират вече настъпили щети. Биомаркерът aMMP-8 предлага шанс да се разпознае развитието на гингивит или пародонтит (мукозит или периимплантит на импланта) в много ранен (невидим) етап. Това отваря нови възможности в диагностиката и терапията.електронен фиш за винетка

Причината за пародонтит и периимплантит е бактериален биофилм – aMMP-8. Имунният отговор на гостоприемника, причинен от това, води до разрушаване на тъканите. Собствената матрикс металпроетиназа-8 (MMP-8) на тялото има централна функция. Активира се и се освобождава в отговор на възпалението. Следователно активиранията MMP-8 или aMMP-8 е ранен маркер за унищожаване на пародонтална или периимплантна тъкан. Той показва развитие, което става видимо само след седмици или месеци.

Отрицателен резултат

Ако резултатът е отрицателен, здравето на венците е в ред. Независимо от това, болестта може да бъде в неактивно състояние и да се активира по-късно. За да поддържате доброто устно здраве, се препоръчват редовни посещения за почистване на зъбите и тестване отново след 12 месеца.

Положителен резултат

Ако резултатът от теста PerioSafe е положителен, ензимът aMMP-8, който причинява увреждане на тъканите, е активен и уврежда пародонталната тъкан. Това води до наличието на прогресиращо заболяване на венците. В този случай, превантивната програма, лечението на и интервалите на изследване, са въз основа на клинично и рентгенологично изследване, за да се гарантира, че болестта няма да прогресира. Първоначално препоръчителният интервал на лечение е 3 месеца.

Д-р Силвия Петкова
Д-р Силвия Петкова

Д-р Силвия Петкова е млад и амбициозен специалист, завършила факултета по дентална медицина в град София през 2013 г., а 2015 г. придобива магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.
Нейните интереси и развитие са в областта на Пародонтологията и заболяванията на оралната лигавица, за което придобива специалност през 2018 г.
Паралелно с обучението си Петкова посещава множество лекции, практически курсове и конгреси, чрез които непрестанно обогатява знанията си и самата тя взима активно участие на някои от тях със свои публикации.

Запазете час!