Изберете страница

Пародонталният статус е неразделна част от редовния дентален статус на всеки пациент. Това позволява своевременно диагностициране на пародонталното заболяване и минимазиране на риска от прогресия.

ДЦ Биодент вече разполага с пародонтологичнен апарат Pa-On, който улеснява свалянето на пародонтален статус и осигурява автоматично визуализиране на резултатите на пациента.

pa-on_Detail1_Fgross

Предимства на апарата Pa-On:

  • безболезнено сваляне на пълен пародонтален статус
  • прецизен при свалянето на статуса
  • възможност за проследяване на записаните резултати
  • лесна и разбираема визуализация на получените резултати за пациента
  • измерванията се извършват с индивуален, еднократен връх на пародонталната сонда.

20

 

Биодент
Биодент

Запазете час!