Select Page

Орална хирургия

 

Орална хирургия

Оралната хирургия обхваща в пълен обем лечението на всички хирургични заболявания на устната кухина и асоциираните с тях заболявания на челюстите и лицево-челюстната област.

Една част от домена на оралната хирургия са:

 

– Екстракция (вадене) на зъби

– Екстракция (вадене) на фрактурирани зъби и изостанали корени на зъби

– Екстракция (вадене) на  ретинирани и полуретинирани зъби

– Екстракция (вадене) на зъбни зародиши

– Разкриване на зъби за нуждите на последващо ортодонтско лечение

– Циркумцизио

– Апикална хирургия

– Поставяне на зъбни импланти

– Синус лифт

– Пластика за затваряне на перфорация на максиларен синус

– Предпротетична корекция на алвеоларни гребени

– Френулотомия на лингвален и лабиален френулум

Пародонтална хирургия

– Направлявана костна и тъканна регенерация

– Оперативно отстраняване на кисти

– Оперативно отстраняване на доброкачествени мекотъканни формации (папиломи, фиброми, епулиси и др.)

– Лечение на възпалителни заболявания в ЛЧО, интраорални инцизии и дренаж

Обърнете се към нас за консултация!

Запазете час!