Изберете страница

Стандартното почистване на зъбите става с четка и паста. То е най-разпространения начин, макар и не винаги да се прави правилно. Този вид почистване е насочено към гладките външни и вътрешни повърхности на зъбите, както и за дъвкателната повърхност на задните зъби. При този вид почистване обаче остават недокоснати от четката и непочистени скритите странични повърхности на зъбите, с които те контактуват помежду си. Разстоянието между два съседни зъба е малко. То позволява проникването на хранителни остатъци и заселване на микроорганизми, които намират подходяща среда за развитието си и необезпокоявани от самопочистващите механизми на устата и активното почистване на четката и пастата да развият плаков биофилм. В него съществуват всички фактори, необходими за развитието на кариес. Този процес започва да се развива незабелязано и дълго време не може да бъде установен дори при клиничен преглед. Необходимо е да се направи рентгенова снимка, за да се види, че между зъбите се развива кариес. Често пъти, когато кариесът между зъбите се вижда, той вече е много дълбок или е ангажирал пулпата. Ето защо почистването на междузъбната плака е от особено значение за подсигуряване здравето на зъбите, както и на венците в тази област.

floss
Такова почистване се провежда със специални конци със или без държател, с триъгълни интердентални четчици или с малки зъбни четчици с единична туфа. Конците за почистване трябва да присъстват към хигиенните средства на всяко семейство и децата трябва да са приучвани към използването им отрано. Процесът изисква придобиване на навик за правилното почистване, както и сръчност при провеждането му. За съжаление у нас този вид почистване на зъбите не е особено популярен и започва да се въвежда сравнително отскоро. Този вид почистване и средствата, които го осигуряват са задължителни и не могат да доведат до увреждане на зъбните структури и венците. Препоръчителните средства и методи за интердентално почистване трябва да навлизат в бита на българите, тъй като те са най-важната профилактична мярка за тези участъци.

 

Д-р Силвия Петкова
Д-р Силвия Петкова

Д-р Силвия Петкова е млад и амбициозен специалист, завършила факултета по дентална медицина в град София през 2013 г., а 2015 г. придобива магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.
Нейните интереси и развитие са в областта на Пародонтологията и заболяванията на оралната лигавица, за което придобива специалност през 2018 г.
Паралелно с обучението си д-р Петкова посещава множество лекции, практически курсове и конгреси, чрез които непрестанно обогатява знанията си и самата тя взима активно участие на някои от тях със свои публикации.

Запазете час!