Изберете страница

Лечение на деца със специални нужди

 

Деца, изискващи специални грижи, са тези, които имат един или повече физически, медицински, умствени или емоционални проблеми. Тези проблеми довеждат до ограничаване на способността им да изпълняват нормално ежедневни действия.

Тези деца имат много по-голяма необходимост от зъбни грижи, отколкото останалите деца на тяхна възраст. Това е така поради ограничаване на собствените им възможности да провеждат орални грижи, поради неразбиране от страна на семейството на важността на оралните грижи и превантивните манипулации и обикновено поради липса на достатъчно финансови средства. Тези деца изискват специални грижи и изработване на индивидуални, съобразени с проблемите им орално профилактични програми.

НАШИЯТ ОПИТ

Практиката ни за работа с деца със специални нужди датира от 2010 год. За този период сме обслужили по договор, пациенти от домове както следва:

• ДДУИ – гр.Кула

• ДДУИ – с.Видраре

• ДДУИ – гр.Берковица

• ДДУИ – с.Търнава

• ДДУИ – с.Згалево

• ДМУИ – с.Три Кладенци

• Дом Детелина, град Плевен

• ЦНСТ – гр. Монтана

С всички изброени домове имаме подписани договори за дентално лечение, осигуряващи дългосрочния ни ангажимент към пациентите.

ДЕНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ

Показанията за прилагането на обща анестезия при дентално лечение са следните:

• Голям обем на дентална помощ, когато е необходимо да се излекуват повече от 6 зъба при едно посещение, т.к. по различни причини – психоемоционални, необходимост от неотложна помощ, липса на време и т.н., е невъзможно да се води детето няколко пъти на зъболекар.

• Някои психични и неврологични заболявания, като синдром на Даун, умствена изостаналост в различна степен и пр., при които изключването на съзнанието е необходимо при провеждането на дентални манипулации.

• При несъдействие от страна на пациента за провеждане на дентално лечение. В някои случаи нито убеждаванията, уговорките, обещания склоняват малките пациенти да съдействат.

Лечение на деца със специални нужди

Задачите на анестезиолозите по време на денталното лечение са:

• Пълноценна анестезия с необходимата продължителност

• Премахване на психоемоционалното напрежение и осигуряване на спокойствие на малките пациенти

• Контрол на всички жизнено важни физиологични параметри

• Избор и прилагане на препарати за обща анестезия , които са изцяло подходящи за деца

• Наблюдаване на процеса по възстановяване на детето след общата анестезия

 

 

Успешното провеждане на общата анестезия се базира на високата квалификация и опит на анестезиолозите, както и използването на безопасни и безвредни за децата медицински препарати.

По време на лечението на зъбите под обща анестезия в кабинета присъстват 5 специалиста: лекар – анестезиолог, анестезиологична медицинска сестра,

лекар по дентална медицина (зъболекар) и двама асистента на зъболекаря.

Пакетът към НЗОК включва:

R

екстракция (вадене) на зъби

R

лечение на кариеси – обтурации (пломби)

R

кореново лечение на временни и постоянни зъби

Какво е обща анестезия?

Общата анестезия се състои в прекъсване на сетивността за болка и всички останали видове сетивност за целия организъм, като съзнанието на болния се изключва. Тя се осъществява главно от средства, които въздействат временно и възвратимо върху централната нервна система, без да повлияват функциите на жизнено важни центрове.

Опасно ли е да се лекуват зъбите на децата под пълна анестезия?

Общата анестезия представлява метод, при който се изключва съзнанието на пациента в следствие на дълбоко потискане на процесите в кората на главния мозък. Независимо от сложното и страшно изглеждащо определение, съвременните препарати за обща анестезия имат минимални странични ефекти, което позволява общата анестезия да се прилага при деца. Тя може да бъде приложена както с цел избягване на тежки психически травми и дентална фобия, така и при деца със специални нужди, при които не може да се проведе дентално лечение по класическите методи на лечение.

Как моето дете може да получи дентална помощ под пълна анестезия?

Лечението под пълна анестезия може да се извърши по два начина – по пакета към НЗОК за лица под 18 години или частно – по ценоразписа на ДЦ Биодент.

Какви грижи трябва да полагам за детето си след провеждането на дентално лечение по пълна анестезия?

След като бъде проведено дентално лечение на Вашето дете, Вие ще получите подробни писмени указания какви грижи е нужно да полагате и какво да бъде Вашето поведение към него.

Какви са предимствата при дентално лечение на децата под 18 години под пълна анестезия?

• Отсъствие на стрес у пациента

• Отсъствие на болка и други страхови ситуации у пациента

• Възможност денталното лечение да бъде проведено в едно или две посещения

• Провеждане на комплексно дентално лечение и саниране на цялата устна кухина

• Ефективност – денталното лечение под пълна упойка се характеризира с изключителна ефективност, т.к. позволява да се проведе екзактно и комплексно лечение.

• Подобряване на цялостното общо здравословно състояние на пациента – денталното здраве афектира общото здравословно състояние.

Искам моето дете да получи дентално лечение под пълна анестезия. Какво трябва да направя?

Ако сте взели решението Вашето дете да получи дентално лечение под пълна анестезия се свържете по телефон или e-mail с Г-н Пламен Петков – управител, които ще Ви обясни подробно какво трябва да направите оттук нататък.

Обърнете се към нас за консултация!

Запазете час!