Изберете страница

Често задавани въпроси

1. Какво е обща анестезия?

Общата анестезия се състои в прекъсване на сетивността за болка и всички останали видове сетивност за целия организъм, като съзнанието на болния се изключва. Тя се осъществява главно от средства, които въздействат временно и възвратимо върху централната нервна система, без да повлияват функциите на жизнено важни центрове.

2. Как моето дете може да получи дентална помощ под пълна анестезия?

Лечението под пълна анестезия може да се извърши по два начина – по пакета към НЗОК за лица под 18 години или частно – по ценоразписа на ДЦ Биодент.

3. Какви грижи трябва да полагам за детето си след провеждането на дентално лечение по пълна анестезия?

След като бъде проведено дентално лечение на вашето дете, Вие ще получите подробни писмени указания какви грижи е нужно да полагате и какво да бъде Вашето поведение към него.

4. Какви са предимствата при дентално лечение на децата под 18 години под пълна анестезия?

  • Отсъствие на стрес у пациента
  • Отсъствие на болка и други страхови ситуации у пациента
  • Възможност денталното лечение да бъде проведено в едно или две посещения
  • Провеждане на комплексно дентално лечение и саниране на цялата устна кухина
  • Ефективност – денталното лечение под пълна упойка се характеризира с изключителна ефективност, т.к. позволява да се проведе екзактно и комплексно лечение.
  • Подобряване на цялостното общо здравословно състояние на пациента – денталното здраве афектира общото здравословно състояние.

5. Опасно ли е да се лекуват зъбите на децата под пълна упойка?

Ако съществуват определени противопоказания за използването на пълната упойка, то анестезиологът сам няма да допусне провеждането на лечение на зъбите под обща анестезия. В същото време известните странични ефекти могат успешно да бъдат предотвратени и локализирани. Важно е родителите да предоставят на лекарите цялата достоверна информация за здравето на своето дете.

6. Искам моето дете да получи дентално лечение под пълна анестезия. Какво трябва да направя?

Ако сте взели решението Вашето дете да получи дентално лечение под пълна анестезия се свържете по e-mail: info@biodent.bg или по телефон с Г-н Пламен Петков – управител, които ще Ви обясни подробно какво трябва да направите оттук нататък.

Пламен Петкова  –    0888 379402

Д-р Катя Славова
Д-р Катя Славова

Д-р Катя Славова е завършила стоматологичен факултет град София през 1979 г. и специализирала обща стоматология 1983 г. През 1991 г. Основава ДЦ „Биодент“ в град Елин Пелин, а отдадеността ѝ и непрекъснатият стремеж към развитие и присъединяване на добри специалисти в екипа допринасят за разрастването на дейността на центъра. В резултат на което ДЦ „Биодент“ има и втора локация, в София. Д-р Славова е специализирала Здравен Мениджмънт през 2004 година и е експерт по акредитация на лечебните заведения. В практиката си е завършила и множество допълнителни курсове, следейки и прилагайки най-новите и добри практики в денталната медицина.

Запазете час!