Изберете страница

Практиката ни за работа под обща анестезия с деца със специални нужди датира от 2010 год.

За този период сме обслужили над 500 пациента по договори с ДДМУИ (Дом за деца и младежи с умствена изостаналост) и ДМУИ (Дом за младежи с умствена изостаналост), както и деца отглеждани от техните семейства.

Нашата работа с тези деца е свързана с прилагането на пакет дейности по НЗОК – Национална здравноосигурителна каса, за дентално лечение на деца със специални нужди до 18 год. под пълна анестезия.

Пакетът към НЗОК включва:

  • екстракция (вадене) на зъби
  • лечение на кариеси – обтурации (пломби)
  • кореново лечение на временни и постоянни зъби

Предимства при дентално лечение на децата под 18 години под обща анестезия

  • Отсъствие на стрес у пациента
  • Отсъствие на болка и други страхови ситуации у пациента
  • Възможност денталното лечение да бъде проведено в едно или две посещения
  • Провеждане на комплексно дентално лечение и саниране на цялата устна кухина
  • Ефективност – денталното лечение под пълна упойка се характеризира с изключителна ефективност, т.к. позволява да се проведе екзактно и комплексно лечение.
  • Подобряване на цялостното общо здравословно състояние на пациента – денталното здраве афектира общото здравословно състояние.

 

 

Д-р Катя Славова
Д-р Катя Славова

Д-р Катя Славова е завършила стоматологичен факултет град София през 1979 г. и специализирала обща стоматология 1983 г. През 1991 г. Основава ДЦ „Биодент“ в град Елин Пелин, а отдадеността ѝ и непрекъснатият стремеж към развитие и присъединяване на добри специалисти в екипа допринасят за разрастването на дейността на центъра. В резултат на което ДЦ „Биодент“ има и втора локация, в София. Д-р Славова е специализирала Здравен Мениджмънт през 2004 година и е експерт по акредитация на лечебните заведения. В практиката си е завършила и множество допълнителни курсове, следейки и прилагайки най-новите и добри практики в денталната медицина.

Запазете час!