Изберете страница

Костна аугментация при дентални импланти

При лечение с дентални импланти костта трябва да бъде в определено състояние. Добрата структура на костта е предпоставка за стабилни импланти, които да възстановят липсващите зъби.

Костна аугментация при дентални импланти

При лечение с дентални импланти костта трябва да бъде в определено състояние. Добрата структура на костта е предпоставка за стабилни импланти, които да възстановят липсващите зъби.

Има разлика между качествата на костта на горна и долна челюст. Костта на долната челюст е по-плътно отколкото на горна челюст, която е по-мека. Зъбите, които бъдат извадени оставят празна дупка в костта (алвеола), която с времето може да се свие и да доведе до резорбция на костта. Това прави още по-трудно възстановяването на липсващия зъб.количка за кукли
Най-доброто време за поставяне на дентален имплант е от 6 до 8 седмици след вадене на зъба. По време на този период няма да има все още загуба на кост, но тъканите (венеца) около мястото на вадене ще оздравее и ако е имало инфекция и тя ще оздравее.

Нашите имплантолози ще направят преглед на костта Ви, като използват рентгенови снимки и СТ-скенери. Едно от нещата, които ще наблюдават са плътността на костта и според нея ще определи едно от следните състояния:

• има достатъчно кост и плътност в нея, за да се постави имплант. Денталните импланти могат да се поставят без процедурата bone grafting (изкуствена кост).
• костната структура позволява едновременното поставяне на изкуствена кост и дентален имплант.
• Костната аугментация е необходима, за да се заздрави костта и да може да се постави имплант.

Ако прегледа установи, че има достатъчно и плътна кост, то може да се пристъпи към лечение с дентални импланти без нужда от поставяне на ксенографтен материал (изкуствена кост).

Ако се установи, че костната структура не е достатъчна като количество и плътност, тогава се препоръчва и поставянето на изкуствена кост, заедно с денталните импланти.

Ако се установи, че костната структура е прекалено слаба, първо трябва да се направи костна аугментация с изкуствена кост и да се изчака оздравителен процес от 6 месеца, за да може да се пристъпи към имплантното лечение.

Има медицински и дентални случаи при които поставянето на изкуствена кост е от изключителна важност с цел избягване на счупване на челюстта или сериозни болки. Околните тъкани съдържат кръвоносни съдове и нерви, които могат иначе да бъдат травматизирани. Костната аугментация е начин за поддържане на добро орално и общо здраве, елиминирайки болката и дискомфорта.

При клинични случаи при които няма достатъчно пространство между синуса и горната челюст може да изистват костна аугментация със синус лифт. При синус лифта се повдига синусната мембрана към синусната кухина, така че да има достатъчно място да се поставят дентални импланти по един безопасен начин, така че да се избегне нараняване на синуса.

Често задавани въпроси

Имам ли достатъчно кост?

След вадене на зъб, ако стените на алвеолата са достатъчно дебели тя ще се запълни естествено с кост за два до три месеца. Когато стените на алвеолата са много тънки, това зарастване няма да бъде толкова предиктивно. В тези случаи се поставя костен материал по време на ваденето на зъба, за да подпомогне тялото Ви да изпълни празната алвеола с кост. Тази процедура ще поддържа широчината и обема на костта от които ще имате нужда, за да се постави дентален имплант няколко месеца по-късно… Може да има неодастътчно кост за поставяне на имплантите, ако зъбът е бил изваден преди много години и алвеоларния гребен е много тънък. В този случаи, изкуствената кост може да бъде поставена до тънката кост и да бъде оставена да заздравее за 6-9 месеца. 

Защо да се тревожа относно костта?

Денталният имплант се поставя в костта и се използва като основа върху която се поставя короната. Когато се постави импланта, целта е да бъде напълно стабилен (да се остеоинтегрира) в костта, така че да бъде достатъчно здрав, за да носи коронка. Изключително важно е да има достатъчно плътна кост, за да може импланта да е стабилен.

Колко точно кост е нужна около дентален имплант?

Като общо правило е, че поне 1 мм кост е необходима около дентален имплант. Повече място е необходимо когато импланта е поставен до друг зъб или друг имплант ( 2 и 3 мм). Ако няма достатъчно кост около импланта е необходима костна аугментация. Когато се измерва височината на костта, трябва да има достатъчно кост така че имапланта да бъде изцяло заобиколен от кост. От изключителна важност е импланта да не отиде толкова на дълбоко, че да нарани подлежащи анатомични структури (например нерва на долната челюст, синуса на горната челюст).

Как мога да намаля риска от загуба на кост?

Заместването на загубен зъб възможно най-бързо намалява риска от загуба на кост. Ако не можете да си позволите поставянето на имплант веднага след ваденето на зъба, Ви препоръчваме запълване на алвеолата с изкуствена кост докато импланта бъде поставен.

Извадиха ми зъб и ми поставика изкуствена кост в алвеолата и сега виждам някаква бяла материя. Какво е това?

Когато поставя изкуствена кост в празната алвеола ние също така поставяме и мембрана, която да предпази костта. Тази мембрана първоначално предпазва костта и след това бива заместена от венеца. Може да забележите мембрана обикновено 3-5 дни след ваденето и е напълно нормално.

Болезнена процедура ли е?

Процедурата се извършва задължително с упойка. След интервенцията може да има лек оток. При повечето пациенти е напълно дастатъчно да поставят лед в областта на операцията. Ако нашите зъболекари преценят ще Ви изпишат и болкоуспокояващи.

Колко време отнема възстановяването?

След два дена трябва да се върнете към нормалното си състояние, въпреки, че процеса по костната регенерация тъкмо е започнал.Вашето тяло ще продължи да прави нови костни клетки следващите месеци.

Обърнете се към нас за консултация!

Запазете час!