Изберете страница

Кореново лечение – какво трябва да знаем?

Зъбната пулпа образува мекотъканната сърцевина на зъба. Формата на пулпата съответства в умален вид на външната форма на зъба. Пулпата има многобройни връзки с около и между кореновата тъкан и по такъв начин с целия организъм.

Най-честата причина за увреждане на пулпата е кариесът. На него се падат около 95 % от случаите, което го превръща в главната причина за всички заболявания на пулпата.

Целта на кореновото лечението е да премахне инфекцията от каналите. Те се почистват и запълват с канална паста с цел превенция на инфекция.

Дентален център „Биодент“ в гр.София разполага с дентален микроскоп за провеждане на кореновите лечения.

Запазете час!