Изберете страница

Млечните зъби, също като постоянните, могат да развият кариес. За разлика от постоянните обаче, кариесът на временните зъби обикновено започва от страничната повърхност на зъба, която е в контакт със съседния зъб. Анатомичната близост на зъбната пулпа (нерва на зъба) до тази повърхност е причина голяма част от кариесите на млечните зъби бързо да преминават в пулпити (възпаление на нерва на зъба) или периодонтити (нервът на зъба умира, бактериите от кариеса навлизат в кореновите канали и възпаляват костта под зъба).

Друга особеност на кариесите на временните зъби е, че децата често пъти нямат болкова симптоматика, докато кариесът не достигне до непосредствена близост с пулпата. Това се дължи на биоморфозата на зъбната пулпа (реактивните възможности на пулпата намаляват, когато започне резорбцията(разграждането) на корените, за да може да пробие постоянният зъб). Обикновено съобщават първо за болка от сладко и/или студено, а после се появява и спонтанна нощна болка, която не се повлиява от болкоуспокояващи. Оттук-нататък единственият начин за лечение на зъба е неговото умъртвяване.

Умъртвяването на временните зъби става чрез поставяне на лекарство – девитализиращо средство с определено време на действие. Лекарството не трябва да престоява в зъбчето повече от обозначеното от производителя време заради риск от токсична реакция на подлежащата кост към медикамента. Методът на лечение се нарича невитална пулпотомия. Целта е умъртвената пулпа в корените на зъба да се превърне в инертна заплънка на каналите до момента на физиологичната смяна на зъба.електронен фиш за винетка

Как се осъществява умъртвяването на временните зъби?

  1. Посещение – почиства се кариесът, доколкото е възможно (все пак детето идва с болка и възможността му за търпеливо седене на стола е значително по-малка) и се слага девитализиращо средство. Посещението завършва с поставяне на временна пломба. На излизане ще получите информирано съгласие, на което трябва да отбележите датата на поставяне на лекарството и кога то ще бъде свалено.счетоводни услуги
  2. Посещение – премахват се временната пломба и медикамента, поставен в зъба. Допочиства се кариесът и се отстранява пулпата, която е в коронката на зъба. Нервът от каналите не се маха – той остава като естествена неактивна заплънка. В зъба се слага памуче за дезинфекция за 5 мин (ако има кървене от пулпата и все още има болка при работа, може да се остави и за 2-3 дни и след това да се продължи с по-нататъшното лечение). Отстраняваме памучето и поставяме ампутационна паста.
почистване на млечен зъб
постоянни зъби
Тази паста дезинфекцира и остатъка от нерва на зъба в корените и го превръща в неактивната заплънка. Зъбчето се завършва с пломба. IS Auto

*Когато се използва паста, приготвена на момента, в повечето случаи с времето зъбчето придобива розово-оранжев цвят. Този дефект засяга само временния зъб и не се наблюдава върху постоянния му наследник.

Защо е важно да се лекуват пулпитите на временните зъби?

Наличието на спонтанна и нощна болка означава, че заради кариеса нервът на зъба е започнал да умира. При децата процесите се развиват много бързо и ненавременно лечение води до периодонтит. Той започва с болка при почукване върху зъбчето или при тракане със зъби и бързо може да прогресира до подуване не само на венеца около зъба, а и външно – развива се абсцес. В този случай се налага прием на антибиотик, а понякога и инцизия. Наличието на инфекция в костта под корените на млечните зъби може да увреди образуващия се отдолу постоянен зъб и той да пробие с дефекти в короната – промяна в цвета, повърхността, или корена.

Д-р Надежда Димитрова
Д-р Надежда Димитрова

Запазете час!