Изберете страница

Какво представляват рентгеновите лъчи?

Радиацията винаги е съпътствала човешкото съществуване. Всеки от нас се ражда и живее в среда на природен радиационен фон. Източници на природната радиация са космическите лъчи, радиоактивните елементи в почвата, строителните материали, въздуха, храната, водата и дори нашето тяло.

Йонизираната радиация представлява частици електромагнитни вълни, които преминавайки през веществата ги йонизират. Това може да доведе до увреждане на клетките в живата материя и да предизвика вредни ефекти.

Рентгеновите лъчи са вид електромагнитно лъчение, като светлината, радиовълните, ултравиолетовите и инфрачервените вълни, но имат йонизиращо действие.

Човек е създал и изкуствени източници на радиация, които формират над фоново облъчване. Това са радиоактивните източници, рентгеновите тръби, ядрени реактори, ускорители на заредени частици и др. Те се използват в медицината, индустрията, енергетиката, в научните изследвания и в бита.

За какво служат рентгеновите лъчи?

През 1895 год. немският професор Вилхелм Рентген открива лъчите, които сега носят неговото име. Чрез тях медицината надникна в живото човешко тяло и успя да победи огромен брой заболявания.

Рентгеновите лъчи се използват в стоматологията за диагностика на заболявания и травми на зъбите и челюстите.

С помощта на рентгеновата снимка може да се определи:

  • Броя, размера и разположението на зъбите
  • Наличието на непоникнали или счупени зъби
  • Наличието и степента на зъбен кариес
  • Промени в костта при пародонтоза и остеомиелит
  • Наличието на гранулом
  • Фрактура на челюстта и на зъбните корени
  • Наличието на костни тумори и кисти
  • Други аномалии в зъбите и челюстните кости

Имаме договор с НЗОК за направата на панорамни снимки. За пациента тези снимки са напълно безплатни – панорамната снимката се поема изцяло от здравната каса, когато е назначена от лекар по дентална медицина с бланка за МДД №4.

Биодент
Биодент

Запазете час!