Изберете страница

Пастите за зъби са едно от средствата, от които зависи ефективността на устната хигиена. Те изпълняват различни функции в оралната хигиена чрез включване на различни агенти в състава им.

В състава на зъбните пасти се използват абразиви, детергенти, вкусови коригенти, подсладители, свързващи съставки, овлажнители, предпазващи вещества и оцветители. качествени пелети

  • Абразивите осигуряват почистващо и полиращо въздействие върху емайла на зъба. Всяко абразивно съединение има определена степен на дисперсност и твърдост, от които зависи абразивността му.
  • Свързващите съставки определят агрегатната устойчивост на пастата като предотвртяват отделянето на твърдата от течната съставка. За целта могат да се използват органични хидрофилни колоиди, получени на основата на морски водорасли, пектин, производни на целулозата или дървесината.
  • Овлажнители като глицерин, сорбитол, полиетиленгликол осигуряват влажността и пластичността на пастата.
  • Предпазителите предотвратяват микробната инвазия в пастата.
  • Подсладителите подобряват вкусовите качества на пастата.

Профилактичните компоненти повишават резистентността на емайла, потискат натрупването на плака, десензитират зъбните структури или имат противовъзпалително действие.

Биодент
Биодент

Запазете час!