Изберете страница

В последните десетилетия физиотерапията намира все по-широко приложение при диагностиката, профилактиката и рехабилитацията на много заболявания в почти всички клинични дисциплини, вкл. денталната медицина – стоматологията.

Физиотерапия е гръцка дума и означава лекуване с физически, природни фактори. Тя принадлежи към най-старите лечебни методи, познати на човечеството. До 19 век физиотерапията използва единствено непреформирани физически фактори – вода, слънце, топлина, студ, лечебна кал и др. С развитието на физиката и техниката тя се обогати с т.нар. преформирани фактори – електричество, изкуствена лъчиста енергия, топлинна енергия, ултразвук и др.

Чрез физическите фактори се получава терапевтичен ефект в много направления – обезболяващ, спазмолитичен, активиране или нормализиране на кръво- и лимфообращението, подобряване проницаемостта на биологичните мембрани, обмяната на веществата, функцията на нервната система.  Ето защо физиотерапевтичните методи намират приложение при денталното лечение. Чрез тях се стимулира оздравителния процес и се съкращава срокът на рехабилитация.

Физиотерапевтичното лечение има свои особености. Докато при медикаментозното лечение се действа по химичен път чрез съответното лекарство, то при физиотерапията се внася енергия – топлинни или квантови потоци, електроенергия – и по този начин преди всичко се нормализират функционалните нарушения в организма. Лечението чрез физиотерапия е курсово, като минималният брой процедури е 3 (три), в зависимост от условията.

Физиотерапията намира широко приложение в денталната медицина. Физиодиагностиката и особено електроодонтодиагностиката, физиотерапията при усложнения на кариеса, заболявани на пародонта и устната лигавица, при възпалителни процеси и травматични увреждания в лицево-челюстната област са вече рутинни методи.

В Дентален център Биодент разполагаме с физиотерапевтичен сектор и прилагаме на нашите пациенти, при необходимост нужните физиотерапевтични процедури. В следващи статии ще Ви обясним по-подробно по-често използваните процедури и по какъв начин те са полезни на нашите пациенти.

Д-р Катя Славова
Д-р Катя Славова

Д-р Катя Славова е завършила стоматологичен факултет град София през 1979 г. и специализирала обща стоматология 1983 г. През 1991 г. Основава ДЦ „Биодент“ в град Елин Пелин, а отдадеността ѝ и непрекъснатият стремеж към развитие и присъединяване на добри специалисти в екипа допринасят за разрастването на дейността на центъра. В резултат на което ДЦ „Биодент“ има и втора локация, в София. Д-р Славова е специализирала Здравен Мениджмънт през 2004 година и е експерт по акредитация на лечебните заведения. В практиката си е завършила и множество допълнителни курсове, следейки и прилагайки най-новите и добри практики в денталната медицина.

Запазете час!