Изберете страница

Когато нервът на зъба загине или се инфектира поради кариес, травма или поради непознати фактори, е необходимо да се извърши кореново/ендодонтско/ лечение или лечение на зъбни канали. Ендодонтското лечение може да „спаси“ зъб, който иначе трябва да бъде изваден поради инфекция. Кореновото лечение е процедура, която премахва възпалената пулпа/нерв/ на зъба изолира кореновия канал от обикалящите тъкан, така че да редуцира или елиминира инфекцията. Много често инфектиран и разрушен зъб може да бъде спасен чрез провеждането на кореново лечение.

КАК ДЕЙСТВА КОРЕНОВОТО ЛЕЧЕНИЕ?

Когато пулпата на зъба – меката тъкан, която се намира в кореновия канал и съдържа нерва и кръвоносните съдове на зъба – се инфектира поради дълбок кариес, травма или поради неизвестна причина, тя загива. Ако инфектираната пулпа не се премахне, микроорганизмите и техните токсини се разпространяват в съседните тъкани и водят до развитие абсцес. Ендодонтското лечение представлява премахване на зъбната пулпа. След премахване на зъбната пулпа, лечението на зъбни канали се асоциира със запълване с каналопълнежен материал. Ендодонтски лекуван и възстановен зъб може да има функция дълги години в устната кухина в около 95% от случаите. Все пак, дори при най-доброто кореново лечение, в около 5% се наблюдава неуспех и липса на отговор към провежданото лечение и се налага екстракцията/ваденето/ на зъба. На първото посещение. Обикновено провеждането на кореново лечение отнема повече от едно посещение. Най-често се провежда под локална анестезия. Зъбът се изолира от устната кухина и се осъществява достъп до пулпната камера. След това инфектираната пулпа се премахва от пулпата камера и кореновия канал/и, които се обработват и дезинфекцират. На края на първото или на второто посещение/ ако не е възможнолечението да се завърши в едно посещение/, кореновия канал/и се запълва/т с биосъвместим нерезорбируем материал. За борба с инфекцията , лекарият може да назначи също така антибиотична терапия. На последното посещение. Лечението на зъбни канали завършва с поставяне на обтурация/пломба/ или корона.

КАКВО ДА ЗАПОМНИМ:

Ако зъбът Ви има нужда от кореново лечение, имате пред себе си два избора- да проведете ендодонтско лечение или да екстрахирате /извадите/ зъба си. Инфектираната пулпа никога няма възможност да се излекува сама и да се възстанови, така че колкото по-дълго отлагате лечението, толкова по-лоша става ситуацията и успехът от ендодонтското лечение е под въпрос. Кореновото лечение позволява на зъба да остане в устната кухина. Ако зъб бъде изваден и не се възстанови липсата му с изкуствен/ имплант, мост, подвижно протезиране/, съседните зъби могат да се разместят, да се счупят и това да доведе даже да още повече проблеми. дървесни пелети

Д-р Венцислав Иванов
Д-р Венцислав Иванов

Д-р Иванов е завършил МУ София през 2014 г., а интересите му са в областта комплексните лечения и ендодонтията (раздел от консервативното зъболечение, посветен на лечението на кореновите канали). След завършването си той посещава курсове и лекции, обогатяваши уменията и познанията му в тези области.
Статистиките сочат, че 25 % от кариесите при възрастните се усложняват, което често налага кореново лечение. Ето защо д-р Иванов е посветил практиката си в усъвършенстването на уменията си в областта.

Запазете час!