Изберете страница

Гингивална рецесия – дефинира се като преместване на позицията на гингивалния ( венечния ) ръб под емайло-цементовата граница.

Причините за възникване на гингивална рецесия:

  • пародонтит
  • лоша орална хигиена
  • високо прикрепен френулум
  • свръхконтурирани обтурации /пломби/
  • неправилна позиция на зъбитеmalchugani.com
  • вирусни инфекции на гингивалните тъкани

Счита се, че гингивалната рецесия не води до сериозни последствия за здравето на пародонта, но влошава естетиката на съзъбието и може да доведе до поява на свръхчувствителност на засегнатия зъб, поява на кариеси и др.

Лечението на гингивална рецесия може да се осъществи по хирургичен път или по естетичен път, чрез покриването им с композит.

Д-р Силвия Петкова
Д-р Силвия Петкова

Д-р Силвия Петкова е млад и амбициозен специалист, завършила факултета по дентална медицина в град София през 2013 г., а 2015 г. придобива магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.
Нейните интереси и развитие са в областта на Пародонтологията и заболяванията на оралната лигавица, за което придобива специалност през 2018 г.
Паралелно с обучението си Петкова посещава множество лекции, практически курсове и конгреси, чрез които непрестанно обогатява знанията си и самата тя взима активно участие на някои от тях със свои публикации.

Запазете час!