Изберете страница

Дентален център Биодент разполага с последно поколение диоден лазер.  Последните научни изследвания показват много добри лечебни резултати с този тип лазер.  Лазерната обработка с тази дължина на вълната – 810 nm е ефикасен метод на лечение поради няколко съществени преимущества:

 • повишава се успеваемостта на лечението
 • съкращават се сроковете на лечението
 • обработката се извършва с минимално травмиране на тъканите
 • практически отсъства кръвотечение
 • не се изисква или се изисква минимална анестезия
 • лазерната обработка се характеризира със стерилност и бактерицидно въздействие

dental-surgical-diode-lasers-77718-4263987

Индикациите за приложение на диодния лазер са многообразни:

 • кюретаж на пародонталните джобове
 • обезболяване
 • стерилизация на венечната бразда
 • подготовка на гингивалния ръб за вземане на отпечатък
 • удължаване на клиничната корона на зъба
 • отстраняване на някои мекотъканни образувания
 • ендодонтска стерилизация на кореновия канал
 • лечение на афти
 • лечение на херпеси и хейлити

Особено често е приложението на диодния лазер в пародонтологията. В предишната ни статия (можете да я прочетете тук), Ви обяснихме какви са етапите при лечение на пародонтита. Лечението с диоден лазер не отменя тези етапи, а само ги допълва. Дълбоките и възпалени пародонтални джобове се повлияват осезаемо. Пародонтални джобове, които не се повлияват от механичното отстраняване на зъбния камък и  плака, показват много добър оздравителен процес при третиране с диоден лазер. Проникващата светлинна енергия се поглъща от некротичната и инфектирана част от епитела (венеца). Погълнатото количество светлина от тъканите показва незабавен ефект. Следоперативния период протича бързо и благоприятно. Спестен е дискомфортът от кръвотечение, ограничения в приема на храна, промени в социалната и професионалната активност.

Диодния лазер показва и много добри лечебни резултати при лечение на афти и херпеси.

 

Д-р Силвия Петкова
Д-р Силвия Петкова

Д-р Силвия Петкова е млад и амбициозен специалист, завършила факултета по дентална медицина в град София през 2013 г., а 2015 г. придобива магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.
Нейните интереси и развитие са в областта на Пародонтологията и заболяванията на оралната лигавица, за което придобива специалност през 2018 г.
Паралелно с обучението си Петкова посещава множество лекции, практически курсове и конгреси, чрез които непрестанно обогатява знанията си и самата тя взима активно участие на някои от тях със свои публикации.

Запазете час!