Изберете страница

С изваждането на зъба започват да настъпват и промени в зъбната редица. Какви могат да бъдат те?

 

1. Намаляване нивото на костта

С изваждането се унищожава и пародонта на зъба. Периодонциумът и кръвоносните съдове са разкъсани. Мястото където се е намирал зъба /зъбната алвеола/ се запълва с кръв и цялостното и колцифициране завършва след 9 месеца. Наред с това започват и резорбтивни и атрофични процеси на костта. Това води до снижаване на нивото на костта.

2. Смутена дъвкателна функция

Дъвкателната функция е смутена в областта на дефекта на зъбната редица.

3. Прорастване на срещуположните зъби – феномен на Годон

Здравите зъбни редици са в равновесие и дъвкателните сили взаимно се уравновесяват. Когато се образува дефект в зъбната редица, след изваждане на зъб, се нарушава равновесието във вертикална и хоризонтална посока. Съседните зъби се наклоняват към дефекта. Причината за преместването и наклоняването към дефекта на съседните зъби се дължи на изгубената контактна точка. Срещуположният зъб прораства / изтегля се надолу или нагоре в зависимост от това в коя челюст се намира/ към дефекта. Ако не се вземат мерки, прорастващият зъб може да стигне до алвеоларния гребен на дефекта.  Този феномен е известен като феномена на Годон.

 

4. Травматична оклузия

Когато дефектът в забната редица е само от един липсващ зъб, дъвкателният апарат е в състояние да компенсира тази загуба. Когато се появи втори, трети и т.н. дефект се наблюдава функционална патология на дъвкателния апарат. Захапката е в състояние на травматична оклузия /захапка/. Нормалното дъвкателно налагяне не може да се неутрализира от частично обеззъбените зъби редици. Ако навреме не се протезира давкателният апарат изпада в декомпенсация, останалите зъби се претоварват, разклащат се и се губят.

 

 

Д-р Милена Петкова
Д-р Милена Петкова

Д-р Милена Петкова завършва магистратура по Дентална медицина, ФДМ-МУ София през 2012 г. и същата година започва практиката си при нас. Задълбочените ѝ интереси към оралната хирургия водят до придобиване на специалността през 2015 г. Непрестанното ѝ желание за развитие и стремеж да предаде знанията си я подтикват да влезе в ролята на асистент в Катедра ОЛЧХ, ФДМ в София, където заема длъжността 2016-2019 г. Д-р М.Петкова често участва в презентации и семинари на международно ниво и активно допринася с научни статии в областта на оралната хирургия.Д-р Милена Петкова завършва магистратура по Дентална медицина, ФДМ-МУ София през 2012 г. и същата година започва практиката си при нас. Задълбочените ѝ интереси към оралната хирургия водят до придобиване на специалността през 2015 г. Непрестанното ѝ желание за развитие и стремеж да предаде знанията си я подтикват да влезе в ролята на асистент в Катедра ОЛЧХ, ФДМ в София, където заема длъжността 2016-2019 г. Д-р М.Петкова често участва в презентации и семинари на международно ниво и активно допринася с научни статии в областта на оралната хирургия.

Запазете час!