Изберете страница

В днешно време пациентите могат да срещнат разнообразни наименования при осъществяване на дентална дейност, като зъболекарски кабинет, дентално студио, дентален кабинет, дентална клиника, дентален център, дентална практика и т.н. Вариантите, които можете да срещнете са наистина много и някой път са объркващи, но и много неточни.

Законът за лечебните заведения дефинира точно и ясно какви видове лечебни заведения могат да се регистрират. Според чл.8, ал.1 от него, лечебните заведения, касаещи денталната медицина, могат да бъдат

1. амбулатории за първична медицинска помощ, които могат да бъдат:

а/ индивидуална практика

б/ групова практика

2. амбулатории за специализирана медицинска помощ, които могат да бъдат:

а/ медико-дентален център

б/ дентален център

Индивидуалната практика за първична медицинска помощ се организира и осъществява от лекар по дентална медицина.

Групова практика за първична медицинска помощ се осъществява от търговско дружество или кооперация, учредени от лекари по дентална медицина.

Медико-дентален център е лечебно заведение, в което осъществяват специализирана извънболнична помощ не по-малко от трима лекари и/или трима лекари по дентална медицина с различни признати специалности.

Дентален център е лечебно заведение, в което не по-малко от трима лекари по дентална медицина с различни признати специалности осъществяват първична и специализирана извънболнична дентална помощ.

 

Накратко може да се каже, че според Закона за лечебните заведения, те могат да бъдат – индивидуална практика, групова практика, медико-дентален център и дентален център.  Всички останали варианти, които срещнете, са неточни.

Биодент
Биодент

Запазете час!