Изберете страница

Историята на имплантирането на чужди тела в човешкото тяло започва в дълбока древност и е толкова стара, колкото е стара историята на медицината и зъболекарството. Интересно е да се знае, че опитите за възстановяване на загубени зъби представляват най-ранните опити за използването на заместители на органи и тъкани в човешкото тяло. В музея на Харвардския университет има човешки череп от предколумбийската ера, на който е намерен долен страничен резец, изсечен от тъмен камък, и е здраво хванат в костта. автокъща

Преди хиляди  години в Египет са правени вътрекостни имплантации на зъби от слонова кост в челюстите на дворцови дами, загрозени от ранна загуба на предни зъби. Зъби от слонова кост са имплантирани и много по-късно, в началото на 20 век. Всъщност същинското развитие на имплантологията започва през 19-20 век. През 1809 г. Maggiolo използва златен корен, а 80 години по-късно Berry и Gramm имплантират корени от чисто олио.  Може да се каже, че няма материал, който да е влязал в бита на хората и да не е използван като материал за имплантати (метали, сплави, синтетични материали и др.)Резултатите обаче не са добри.crypto365

През 1937 г. се доказа, че хром-кобалтовата сплав „Виталиум“ не предизвиква електролитна реакция в тъканите. Започва нейното приложение в медицината и зъболекарството. Прилага се под формата на винтови и пластинкови импланти.  В нашето съвремие се налагат вътрекостните импланти с различна форма – винтови, коренови, ножовидни, игловидни и др., изработени от титан, тантал, биокерамика и др. биоинертни материали.

Д-р Катя Славова
Д-р Катя Славова

Д-р Катя Славова е завършила стоматологичен факултет град София през 1979 г. и специализирала обща стоматология 1983 г. През 1991 г. Основава ДЦ „Биодент“ в град Елин Пелин, а отдадеността ѝ и непрекъснатият стремеж към развитие и присъединяване на добри специалисти в екипа допринасят за разрастването на дейността на центъра. В резултат на което ДЦ „Биодент“ има и втора локация, в София. Д-р Славова е специализирала Здравен Мениджмънт през 2004 година и е експерт по акредитация на лечебните заведения. В практиката си е завършила и множество допълнителни курсове, следейки и прилагайки най-новите и добри практики в денталната медицина.

Запазете час!