Изберете страница

Зъбните налепи са наслойки от хранителни остатъци и микроби по повърхността на зъбите.
Те биват няколко вида:

Видове зъбни налепи

  1. Бяла материя (materia alba) – мека безструктурна маса по шийките на зъбите. Отначало е бяла, но престояла по зъбите може може да се оцвети от храна и микроби в жълт, оранжев или кафяв цвят.

  2. Зъбна плака – здраво адхерирана маса от микроорганизми. Освен тях, в състава на плаката влизат: олющени епителни клетки от устната лигавица, слюнка, сиалозахариди и др.

    В началото микроорганизмите в плаката са предимно нормални аеробни обитатели на устата, но в последствие, когато кислородът започне да се изчерпва и киселиността да се увеличава, се развъждат патогенни анаеробни микроорганизми. Заедно с това се увеличава и дебелината на зъбна плака.

Патогенни ли са налепите?

Всички налепи са патогенни. Това се дължи главно на намиращите се в тях микроорганизми и разграждането на въглеродните остатъци до киселини, които нарушават резистентността на зъба и стават причина за развитието на кариес.

Ако при наличието на зъбна плака тя не бъде периодично отстранявана, тя минерализира под действието на минералите в слюнката и се превръща в зъбен камък, който допълнително развъжда токсичните бактериални продукти, увреждащи венците.

Д-р Силвия Петкова
Д-р Силвия Петкова

Д-р Силвия Петкова е млад и амбициозен специалист, завършила факултета по дентална медицина в град София през 2013 г., а 2015 г. придобива магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.
Нейните интереси и развитие са в областта на Пародонтологията и заболяванията на оралната лигавица, за което придобива специалност през 2018 г.
Паралелно с обучението си Петкова посещава множество лекции, практически курсове и конгреси, чрез които непрестанно обогатява знанията си и самата тя взима активно участие на някои от тях със свои публикации.

Запазете час!