Изберете страница
  • Предотвратяване на инфекция

Всеки жив зъб реагира на започващия кариес като уплътнява и допълнително минерализира своята структура, забавяйки развитието му. Този отговор не се случва при зъби, които са умъртвени. При тях кариесите се развиват по-бързо и могат да доведат до допълнително увреждане на вече засегнатата зъбна структура, правейки рискът от фрактури още по-голям. Рискът от фрактура е много тясно свързан с риска от изваждане на зъба, койото се е счупил. За разлика от живите зъби, които сигнализират за развитието на кариес с повишаване на чувствителността от студено и сладко, умъртвените не дават признаци за развитие на кариес. Ефектите от него ставт видими едва когато вече е твърде късно да се реагира. В най-добрия случай се налага повторно почистване, дезинфекция и запълване на кореновите канали и изграждане на зъба. В най-лошия случай се налага зъбът да се извади.

  • Възстановяване на чупливи зъби

При провеждане на кореново лечение се отнема голям обем от зъбни структури, с цел достъп до неговите канали. Към това отнемане прибавяме и отстраняване на засегнати от кариес твърди зъбни тъкани. Поради тази причина зъбите, които са умъртвени, стават структурно компроментирани, крехки и неустойчиви на дъвкателно натоварване. Такива зъби е необходимо да бъдат „облечени“ от корони, чиято цел е да се запази здравето и функционалността им.

  • Осигуряване на непроменящ се цвят на лекуваните зъби

Много често след кореново лечение и умъртвяване се получава преоцветяване (потълмняване) на зъбите. Ако това е преден зъб, то короната може да предостави постоянен, непроменящ се, съобразен със съседните здрави зъби, цвят.

  • Бруксизъм

Пациенти, които стискат или трият зъби в будно състояние или нощно време (пациенти с т.нар. бруксизъм/бруксомания), упражняват увеличено натоварване на зъбите си. След проведено кореново лечение такива пациенти е силно препоръчително да поставят корони върху третираните зъби. Рискът от зъбни фрактури е значителен ако не го направят.

  • Минали отчупвания на умъртвените зъби

Ако от зъб, претърпял кореново лечение, започнат да се отчупват парченца, то той е високо рисков за фрактури на короната и/или корена му. Причината за това е, че колкото повече време минава след провеждането на каналното лечение (умъртвяване), толкова повече зъбните структури отслабват, стават крехки и лесно се чупят. В тези случаи короната ще удължи живота на отслабения зъб.

  • Приоритет за възстановяване на умъртвени зъби с корони

  1. Най-висок приоритет имат дъвкателните зъби в зоната на най-голямо натоварване (първите и вторите кътници).
  2. Следващи по приоритет са премоларите (предкътници).
  3. Накрая са кучешките зъби и резците, тъй като те са подложени на на-малко натоварване по време на хранене.

NB! Изключение правят случаите, при които липсват дъвкателни зъби и храненето е изнесено на по-предните премолари или в някои случаи дори резци. Тогава тези зъби се превръщат в най-приоритетни.

Д-р Венцислав Иванов
Д-р Венцислав Иванов

Д-р Иванов е завършил МУ София през 2014 г., а интересите му са в областта комплексните лечения и ендодонтията (раздел от консервативното зъболечение, посветен на лечението на кореновите канали). След завършването си той посещава курсове и лекции, обогатяваши уменията и познанията му в тези области.
Статистиките сочат, че 25 % от кариесите при възрастните се усложняват, което често налага кореново лечение. Ето защо д-р Иванов е посветил практиката си в усъвършенстването на уменията си в областта.

Запазете час!