Изберете страница

Страхът от зъболекар е често срещан сериозен проблем. Доказано е, че 50% от американците не търсят редовно стоматологична помощ, а 9-15% избягват необходимото им лечение поради страх от стоматологичните манипулации. Този проблем се отразява не само на оралното здраве, но и на общото състояние на организма.

  • Хронично възпалените венци и разрушените зъби се отразяват на общото здраве;
  • Затруднението в дъвченето и смилането на храната могат да причинят сериозни смущения в храносмилането и усвояването на храната;
  • Проблемите със зъбите се отразяват на говора и правилната дикция;
  • Лошият дъх и усмивка се отразяват на самочувствието при общуване с околните.

Около 95% от всички хора изпитват тревога или конкретен страх от предстоящо стоматологично лечение. Обикновено това е страх от различни аспекти на лечението и обстановката в зъболекарския кабинет – зъболекарският стол, звукът на турбината, миризмата на лекарства, употребата на остри инструменти и всичко друго,което е оставило неприятна следа от предишно лечение.

Пациентите се страхуват от зъболекаря по различни причини,сред които могат да се отделят:

Слухове – разкази на други хора за неприятни усещания,които могат да бъдат или да не бъдат преувеличени,карикатури,телевизионни предавания или филми,описващи негативни очаквания.

Инструменти – представата на бъдещите процедури с приложението на всички остри инструменти,стоящи пред очите или намиращи се в шкафа на стоматолога.

Болка – това е главният обект на страха в стоматологичната практика

Катастрофични страхове – страх от загуба на здрави зъби,от сърдечен пристъп на стола, от алергия,кръвотечение , безчувственост след упойка,която ще остане завинаги и др.

Децата често усвояват много от страховете на своите родители или на другите деца. Често се наблюдава тревога на майката – тя може да разтревожи детето,което не знае причината за нея.

Детските спомени са много силни и важни за възникването на страха от стоматологично лечение,тъй като половината от изследваните пациенти обясняват , че тревогата им е предизвикана от спомен за усетена болка в детството,като същият брой хора обясняват страха си със стоматолога,който ги е лекувал като деца.

Биодент
Биодент

Запазете час!