Изберете страница

Повечето хора смятат че млечните зъби така или иначе ще се сменят и няма нужда от тяхното лечение. Това всъщност е едно много грешно схващане и е изключително важно децата да имат едно здраво съзъбие. Освен това е важно да споменем, че първият постоянен зъб пониква на 6 годишна възраст – първия молар или шести зъб. Той представлява дъвкателния център в устната кухина. Много родители не знаят, че това е постоянен зъб и че той ще бъде дъвкателният им център за цял живот и подценяват оралната хигиена на децата си.
При растежа и развитието на децата се наблюдават често кариозни увреждания. Някои деца са много податливи на тях. Понякога са увредени всички зъби и тези разрушения могат да доведат до зъбно-челюстни деформации. Установено е, че не всички кариеси могат до доведат до такива зъбно-челюстни деформации. плочки за баня
Ето няколко примера обаче до какво може да доведат кариесите при млечните зъби.

  • При кариозни нарушения на млечните фронтални зъби от двете страни на зъбчетата, могат да доведат до сгъстяване на фронта на млечното съзъбие и намаляване на мястото за по-късно пробиващите постоянни зъби. В такива случай след техния пробив може да се наблюдава сгъстен фронт с ротирани /завъртяни/ постоянни зъби.
  • По-голямо значение има силното увреждане на задната повърхност на втория млечен молар / 5-ти млечен зъб/. В такива случай при своя пробив първият постоянен молар – шести зъб / дъвкателния център/ заема мястото на увредената част на 5-ти зъб, т.е. ще пробие по-напред в зъбната редица. Това обуславя разположението на останалите постоянни зъби. Пробиващия след това 7 зъб също ще пробие по-напред. Поради липса на достатъчно място за късно пробивящия 5 зъб той може да остане ретиниран или да пробие с неправилно място.
  • Едно голямо кариозно огнище много често може да бъде съпроводено с болка. Тя може да се засилва по време на дъвчене. Такива деца в страха си от болката търсят начин да затворят долната си челюст в ново, несмущаващо ги положение, при което могат да се получат измествания на долна челюст встрани – латерогнатия. Дъвченето на една страна може да има за последствие асиметрия на двете половини на челюстите и лицето. пелети Транском
  • При цялостно обхващане на съзъбието от кариозни разрушения по дъвкателните им повърхности може да се получи задълбочаване и потъване на захапката. Ако процесът не е генерализиран, може да се наблъдава прорастване / удължаване/ на срещуположния зъб, толкова колкото е голямо кариозното разрушение.

В съвременния етап на развитие на обществото, когато кариозността на съзъбието се увеличава, разрушенията на зъбите играят все по-голяма роля за появата на зъбно-челюстни деформации. Изключително важно е навреме да се лекуват всички кариеси, за да се избегнат по-късните последтвия от тях.

Биодент
Биодент

Запазете час!