Изберете страница

Д-р Милена Петкова

Трудов стаж:

• 2012 г.- до момента – Лекар по дентална медицина в Дентален Център Биодент
• 2016 г.- 2019 г.- Асистент в Катедра ОЛЧХ, ФДМ гр.София
Образование и обучение
• 2015 г. – Придобиване на специалност Орална хирургия, ФДМ-МУ София
• 2012 г. – Придобиване на магистърска степен по Дентална медицина, ФДМ-МУ София
• 2006 г. – Придобиване на средно образование в 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин

Езикови умения:

• английски и френски език

Научни статии:

• Petkova M, Stanimirov P. Denosumab-related osteonecrosis of the jaws: a case report. J of IMAB. 2017 Jan-Mar;23(1):1483-1486. DOI: https://doi.org/10.5272/jimab.2017231.1483
• Stanimirov P, Petkova M. Bisphosphonate – related mucositis (BRM): a case report. J of IMAB. 2017 Jan-Mar;23(1):1487-1489. DOI: https://doi.org/10.5272/jimab.2017231.1487
• Petkova M, Deliverska E. Maxillary sinus diseases – diagnosis and differential diagnosis. Medinform. 2016;2: 450-462. DOI: 10.18044/Medinform.201632.450
• Deliverska EG, Petkova M. Management of Oral Leukoplakia – Analysis of the Literature. J of IMAB. 2017 Jan-Mar;23(1):1495-1504. DOI: https://doi.org/10.5272/jimab.2017231.1495
• Deliverska E, Petkova M. Periapical Periodontitis. International Journal of Science and Research (IJSR). Feb 2017;6(2):734-737. DOI: 10.21275/ART2017741
• Участие в постерна сесия на 22-nd BaSS Congress, Солун, Гърция, 04-06 май 2017 год. с постер: Petova M, Stanimirov P, Gateva N. Gorlin-Goltz Syndrome: a follow-up of a rare clinical case.
• Участие в постерна сесия на 22-nd BaSS Congress, Солун, Гърция, 04-06 май 2017 год. с постер: Deliverska EG, Stefanov L, Petkova M. Unusual case of billatral leukoplakia of oral mucosa.
• Участие в постерна сесия на FDI World Dental Congress, Madrid, Spain, 29 август – 01 септември 2017 год. с постер: Stanimirov P, Petkova M, Gateva N. Multiple KOTs in Gorlin-Goltz syndrome- a clinical case.
• Участие в постерна сесия на FDI World Dental Congress, Madrid, Spain, 29 август – 01 септември 2017 год. с постер: Stanimirov P, Ugrinov R, Galeva M, Petkova M. Necrotizing fasciitis- two rare clinical cases with different outcome.
• Petkova M,Stanimirov P, Videnova L. Hodgkin’s disease in children- a clinical case. IJSR,2017;11(6):810-813
• Алексиев Е, Виденова Л, Петкова М, Цеков М. Болка и сензорни нарушения при шийни дисекции по повод на шийна метастатична болест при злокачествени тумори в лицево-челюстната област. Съвременна стоматология 2017;1-2:10-19
• Участие в EUROPERIO 2018, Амстердам с постерна презентация на тема Gingival ulcerations in patient with neutropenia – a clinical case. Petkova Milena, Stanimirov Pavel.

Запазете час!