Изберете страница

Дентално лечение под обща анестезия

 

Дентално лечение под обща анестезия

 

Показанията за прилагането на обща анестезия при дентално лечение на възрастни са:

• Голям обем на дентална помощ, когато е необходимо да се излекуват повече зъби при едно посещение, т.к. по различни причини – психоемоционални, необходимост от неотложна помощ, липса на време и т.н., е невъзможно да се посещава зъболекар няколко пъти.

• При наличие на страх или фобия от провеждане на дентално лечение

• Ако пациента не иска да “присъства” на интервенциите, които ще се проведат в устната кухина.

Задачите на анестезиолозите по време на денталното лечение са:
• Пълноценна анестезия с необходимата продължителност
• Премахване на психоемоционалното напрежение и осигуряване на спокойствие
• Контрол на всички жизнено важни физиологични параметри
• Избор и прилагане на препарати за обща анестезия , които са изцяло подходящи за Вас
• Наблюдаване на процеса по възстановяването Ви след общата анестезия
Успешното провеждане на общата анестезия се базира на високата
квалификация и опит на анестезиолозите, както и използването на безопасни и
безвредни за децата медицински препарати.

След направения преглед и консултация ще изготвим план на лечение с информация за относителната цена на лечението.

След направата на параклинични лабораторни изследвания и допълнителните изследвания, назначени от нашите специалисти ще насрочим подходяща дата за провеждане на денталното лечение под обща анестезия.

След като пристигнете в уговорения час за дентално лечение под обща анестезия, първото нещо, което ще направим е да бъдат подготвени и попълнени всички необходими документи и бланки. Ще бъдете подготвени за общата анестезия. Привеждане под обща анестезия. Следващата стъпка е започване на същинското дентално лечение. След събуждане известно време, според преценката на анестезиолога ще бъдете наблюдаван преди да се приберете вкъщи.

Ще насрочим дати за бъдещите контролни прегледи. От изключителна важност е да поддържате състоянието на зъбите Ви.

Какво е обща анестезия?

Общата анестезия се състои в прекъсване на сетивността за болка и всички останали видове сетивност за целия организъм, като съзнанието на болния се изключва. Тя се осъществява главно от средства, които въздействат временно и възвратимо върху централната нервна система, без да повлияват функциите на жизнено важни центрове.

Опасно ли е да се лекуват зъбите под обща анестезия?

Общата анестезия представлява метод, при който се изключва съзнанието на пациента в следствие на дълбоко потискане на процесите в кората на главния мозък, Независимо от сложното и страшно изглеждащо определение, съвременните препарати за обща анестезия имат минимални странични ефекти, което позволява общата анестезия да се прилага при деца. Тя може да бъде приложена както при дентална фобия, така и ако желаете да се свърши по-голям обем от работа за по-малко време.

Какви грижи трябва да полагам след провеждането на дентално лечение по пълна анестезия?

След като бъде проведено дентално лечение, Вие ще получите подробни писмени указания какви грижи е нужно да полагате и какво да бъде Вашето поведение.

Какви са предимствата при дентално лечение под обща анестезия?

Отсъствие на стрес у пациента

• Отсъствие на болка и други страхови ситуации у пациента

• Възможност денталното лечение да бъде проведено в едно или две посещения

• Провеждане на комплексно дентално лечение и саниране на цялата устна кухина

• Ефективност – денталното лечение под пълна упойка се характеризира с изключителна ефективност, т.к. позволява да се проведе екзактно и комплексно лечение.

• Подобряване на цялостното общо здравословно състояние на пациента – денталното здраве афектира общото здравословно състояние.

Искам да получа дентално лечение под обща анестезия. Какво трябва да направя?

Ако сте взели решението да проведете дентално лечение под обща анестезия се свържете по телефон или e-mail с Г-н Пламен Петков – управител, които ще Ви обясни подробно какво трябва да направите оттук нататък.

Обърнете се към нас за консултация!

Запазете час!