Изберете страница

Влиянието на храната върху организма и зъбите е твърде комплексно, т.к. тя е съставена от много компоненти, всеки от които има своето биологично значение. Когато се говори за значението на храната и храненето в етиологията на кариеса, проблемът трябва да се разглежда винаги в тясна връзка с условията на живот, със защитните възможности на организма. Начинът на храненето играе също активна роля в кариесната етиология. Храната влияе на зъбите по няколко начина – физичен път и  химичен път.

Влияние по физичен път

По физичен път храната влияе чрез своята консистенция. Меката храна, особено кашавата, е по-богата на въглехидрати и лесно полепва по зъбите. Задържа се за дълго време по гънките на зъбите и венците като налеп, става подходяща среда за развитие на микроби и при налична влага и температура в устата лесно ферментира и дава киселини, които увреждат зъбите. В преработката на тази храна в устата дъвкателната система остава функционално пасивна, а това лишава зъби и венци от компенсаторните процеси на обмяна и защита. Твърдата храна е обикновено по-малко преработена и за нейната преработка се изисква енергична функция, която развива дъвкателните органи, самопочиства зъбите, активира кръвоснабдяването в оралните тъкани и стимулира слъноотделянето. Такава храна е особено необходима през детско-юношеската възраст, когато дъвкателната система – челюсти, зъби и орална лигавица, се развива и адаптира към условията на оралната среда и функция. Една от най-важните функции на твърдата храна е стимулиране на слюноотделянето, с което се алкализира устата, пречи се на плако- и киселинообразуването и се среда.

Влияние по химичен път

По химичен път влияние върху зъбите оказва главно въглехидратната храна. Изостаналите по ретенционните места на зъбите въглеродни частици нормално се разграждат до дизахариди, но при създадените в устата анаеробни условия под муцинозния филм и плаката те подлежат на ферментация и разграждане до образуването на киселини, които имат кариесогенно действие.

 

 

Биодент
Биодент

Запазете час!