Изберете страница

Бруксизмът е съсъояние – симптом, който се изразява в ритмична активност на дъвкателните мускули, появяваща се по време на сън между 8 и 14 пъти на час. Това може да бъде предизвикано от различни причини като нарушения в съня, фактори от начина на живот, стрес, безпокойство и други психологични компоненти.

Стрес, безпокойство и други психологични компоненти

Близо 70% от бруксизма се развива в резултат на прекомерен стрес и безпокойство. Направени са редица изследвания, които показват тясна връзка между стреса от работното място и влошеното качество на съня. Стресът е най-значимият фактор за развитие на бруксизъм в световен мащаб.
Изследвани са служители, които работят на смени. В първата група са тези, които не са удовлетворени от графика на смените си. Те  изпитват по-високи нива на стрес в сравнение с колегите си от втората група, които са удовлетворени, като това резултира в повече случаи на бруксизъм сред първата група.
Много физически заболявания имат психологични компоненти, които могат да повлияят както върху предразположеността на индивида към развитие на заболявания, така и върху способността му да се възстановява от тях. Нивата на стрес и характера на човек се считат за факторите, които дават начало, предразполагат и удължават протичането на редица физически и психически заболявания. Работното място предлага уникална среда, където тези два фактора играят основна роля в способността на индивида да преработва ефективно и съответно да неутрализира стреса.


Фактори от начина на живот

Демографски фактори като възраст (млади индивиди), високо ниво на образование, тютюнопушене, прием на кофеин и засилена консумация на алкохол са рискови фактори, свързани с бруксизма.
Употребата на психоактивни субстанции (тютюн, алкохол, кофеин или медикаменти за сън, депресия и безпокойство) водят до повишаване на възбудеността на централната нервна система, а от там и до затруднение при заспиване, безсъние и сънливост през деня. Бруксизмът се наблюдава значително по-често при индивиди, които употребяват някои от тези психоактивни субстанции.

020715111211Bruxism

Нарушения на съня


Скорошни изследвания сочат, че бруксизмът рядко се появява сам. Наблюдава се по-често при хора, които имат нарушения на съня като:

  • Хъркане
  • Паузи при дишането
  • Обструктивна сънна апнея (ОСА)
  • Други нарушения като: говорене по време на сън, буйно поведение при сън, сънна парализа, хипнагогия/хипнопомпия (състояния на халюцинации в периода между сън и будно състояние)

От всички изброени нарушения на съня ОСА е докладвана като най-големия рисков фактор за развитие на бруксизъм поради повишения възбуден отговор на организма. Обструктивната сънна апнея (апнея – от лат. липса на дишане, спиране на дишането) е често срещано състояние, което се характеризира с епизоди на спиране на дишането по време на сън. За апнея се счита спиране на дишането за над 10 сек., като епизодите могат да траят от 20-30 сек. до 2-3 мин. Сънната апнея може да доведе до непълноценен сън, значителна сънливост през деня и безсъние. Дължи се на отпускане на тонуса на мускулите в гърлото1. Крайната фаза на пристъпа на ОСА често съпроводен от редица признаци в устната кухина и горните дихателни пътища като:

  • Хъркане –    Мърморене
  • Задъхвания –    Триене на зъбите (бруксизъм)

1 Определение за ОСА от сайта на Българско дружество по обструктивна сънна апнея и хъркане

Д-р Венцислав Иванов
Д-р Венцислав Иванов

Д-р Иванов е завършил МУ София през 2014 г., а интересите му са в областта комплексните лечения и ендодонтията (раздел от консервативното зъболечение, посветен на лечението на кореновите канали). След завършването си той посещава курсове и лекции, обогатяваши уменията и познанията му в тези области.
Статистиките сочат, че 25 % от кариесите при възрастните се усложняват, което често налага кореново лечение. Ето защо д-р Иванов е посветил практиката си в усъвършенстването на уменията си в областта.

Запазете час!